Używany w zawodzie tłumacza przysięgłego język jest językiem wybitnie specjalistycznym – specjalista taki dokonuje bowiem zwykle tłumaczeń tekstów prawnych, czyli dokumentów, aktów prawnych, umów i innych, które honorowane są przez urzędy i instytucje państwowe. Stąd też tłumaczenia treści z zakresu prawa zawierają wszelkiego rodzaju sformułowania i terminy prawne.

Czym różnią się od siebie tłumaczenia prawnicze i tłumaczenia prawne? Czy tłumacz używa języka prawniczego, czy prawnego? Od czego to zależy? Jakie umiejętności musi posiadać tłumacz, aby dokonać takiego przekładu? Oto wszystko, co warto na ten temat wiedzieć.

Tłumaczenia prawne a tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze i prawne są zwykle, w potocznym rozumieniu, postrzegane jako jeden i ten sam język. Rzeczywiście – przeciętny klient odwiedzający biuro tłumaczeń nie widzi między nimi żadnych różnic i najczęściej nie jest nawet świadom ich istnienia. A tymczasem język prawa wyraźnie je rozróżnia ze względu na kontekst tłumaczenia. Czym więc są?

Tłumaczenia prawne

To takie tłumaczenia, w których tłumaczy się dokumenty mające moc prawną, czyli na przykład treści ustaw, rozporządzeń, statutów, konstytucji lub wyroków sądowych. To język przepisów oraz norm prawa nazywany językiem pierwszego stopnia, którym posługuje się legislator rozumiany jako organ władzy stanowiący prawo.

Tłumaczenia prawnicze

Pod pojęciem tekstów prawniczych kryją się natomiast teksty funkcjonujące w obrocie prawnym i stanowiące interpretację prawa. Teksty prawnicze to na przykład akty notarialne i analizy prawne, pełnomocnictwa, umowy, dyskursy akademickie i wiele innych.

I tak na przykład tłumaczenia prawnicze i sądowe – czyli tłumaczenia różnorodnych dokumentów prawniczych interpretujących przepisy i normy prawne – będą pisane językiem prawniczym. To teksty przetwarzające, tłumaczące i interpretujące prawo, nie zaś formułujące je.

Natomiast tłumaczenia dokumentów sądowych pisane będą językiem prawnym – tu nie ma miejsca na interpretację przepisów, a jedynie wierne oddanie treści tekstu oryginalnego, na przykład ustawy czy rozporządzenia, na podstawie których zostało wydane orzeczenie czy wyrok.

Tłumaczeniem prawniczym będą pisane także tłumaczenia specjalistyczne – artykuły naukowe, rozprawy, treści wykładów itp. Są to więc wszystkie dokumenty tworzone przez prawników i mające na celu interpretację przepisów prawa czy opisanie poszczególnych przypadków z zakresu ich działalności prawniczej.

prawnik przy pracy

Kompetencje tłumacza

Osoba dokonująca tłumaczeń prawniczych i prawnych powinna wyróżniać się całym szeregiem kompetencji. Jedną z nich jest oczywiście prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego – tłumaczeń w zakresie dokumentów mających moc prawną mogą dokonać wyłącznie tłumacze legitymujący się statusem tłumaczy przysięgłych nadawanym przez Ministra Sprawiedliwości.

Kolejna sprawa to oczywiście doskonała znajomość języka źródłowego i docelowego. W Polsce zwykle jednym z nich będzie język polski. Tym, co jest istotne, jest oczywiście umiejętność perfekcyjnego posługiwania się i jednym i drugim piśmie i w mowie – czasem bowiem tłumaczowi zleca się do wykonania również tłumaczenia ustne.

Sprawdź kompetencje naszego biura tłumaczeń!

Znajomość prawa – czy tłumacz musi ją posiadać?

Ustawy, umowy, wyroki, akty – to dokumenty pisane językiem bardzo specyficznym, charakterystycznym dla branży prawniczej. W przypadku takich tłumaczeń bardzo istotną, wręcz fundamentalną, umiejętnością tłumacza jest znajomość tego języka oraz systemów prawnych obowiązujących w krajach, w których tłumaczony dokument ma mieć moc prawną.

Dobry tłumacz nigdy nie dokona przekładu tekstu prawniczego czy prawnego bez doskonałej znajomości materii, w której się porusza. Każdy kraj posiada własny, wyjątkowy system prawny – obowiązkiem rzetelnego tłumacza jest mieć pełną, rzetelną i aktualną wiedzę na ten temat.

Warto pamiętać, że tłumacz przysięgły (a tylko taki może wykonać tłumaczenie prawne lub prawnicze) odpowiada osobiście za zrealizowane przez siebie tłumaczenie – jeśli jakość jego pracy nie będzie wystarczająca lub dopuści się on nadużycia, poniesie konsekwencje zawodowe: od nagany począwszy, poprzez karę finansową, aż po pozbawienie praw do wykonywania zawodu.

Certyfikowani tłumacze do Twojej dyspozycji - Zamów darmową wycenę!

Tłumaczenie treści o charakterze dokumentu prawnego lub prawniczego wymaga wiele pracy i obszernych kompetencji tłumaczy realizujących je. Nasze biuro oferuje swoim klientom wysokiej jakości usługi – tłumaczymy dokumenty prawne oraz prawnicze na język polski i z języka polskiego na angielski.

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług naszego biura tłumaczeń! Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail (znajdziesz, go m.in. na stronie Kontakt) lub do wysłania niezobowiązującej prośby o darmową wycenę Twojego projektu.