Nieprecyzyjna diagnoza choroby, formalne zarzuty wynikające z niedokładnie przełożonej treści obrony sądowej, błędna translacja wskazówek budowlanych, opinia rujnująca wizerunek firmy – fatalna kompilacja zdarzeń, prawda? Ale właśnie do nich może dojść, gdy zlecenie powierzy się nie profesjonalnym tłumaczom. Dlatego zaufaj specjalistom, którzy doświadczeniem gwarantują dokładny, bardzo precyzyjny przekład z angielskiego na polski i odwrotnie. Tłumacze z biura TEXTOLOGY są do Twojej dyspozycji!

Tłumaczenia specjalistyczne to takie, które polegają na dokonaniu przekładu z języka oryginalnego na docelowy tekstu opisującego specjalistyczne zagadnienia z różnych branż. Wymagają więc od tłumacza nie tylko perfekcyjnej znajomości obydwu języków, ale również sporej wiedzy z danej dziedziny – bez jednej z tych kompetencji tłumacz nie będzie w stanie dokonać tłumaczenia specjalistycznego w sposób poprawny merytorycznie, zrozumiały i satysfakcjonujący dla klienta.

tłumaczenia tekstów specjalistycznych

Kiedy potrzebujemy tłumaczeń specjalistycznych?

Mówimy o nich w następujących przypadkach:

Już jeden rzut oka na rodzaje branż wystarczy, aby stwierdzić, że specjalistyczne tłumaczenia dokumentów nie należą do łatwych i nie każdy może się ich podjąć. Kto więc ma odpowiednie kompetencje, aby dokonywać tego rodzaju przekładów?

Do tłumaczeń specjalistycznych tekstów z pewnością nie wystarczy, nawet doskonała, znajomość języka ojczystego i obcego. W tym przypadku konieczna jest także specjalistyczna wiedza z danej dziedziny – każda branża bowiem dysponuje własnym zasobem specyficznych pojęć i wyrażeń, których nie da się poprawnie przetłumaczyć nie mając doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Dlatego też tłumaczenie specjalistyczne zawsze warto zlecać doświadczonym tłumaczom, którzy mają albo odpowiednie wykształcenie kierunkowe, albo bogate doświadczenie w danej branży. Tylko wtedy możemy mieć pewność poprawności merytorycznej i stylistycznej tłumaczonego tekstu.

Tłumaczenia specjalistyczne dla różnych branż

Biuro tłumaczeń Textology oferuje swoim klientom tłumaczenia specjalistyczne z następujących branż:

  • medycyna i farmacja – zapraszamy do nas wszystkich Państwa, którzy oczekują doskonałej jakości tłumaczeń protokołów badań, sprawozdań z badań okresowych, korespondencji lekarskiej, kwestionariuszy medycznych, ulotek informacyjnych dla pacjentów, broszur informacyjnych dla lekarzy, artykułów medycznych i naukowych publikacji, materiałów szkoleniowych, materiałów promocyjnych i edukacyjnych dla lekarzy i przedstawicieli firm farmaceutycznych, instrukcji obsługi urządzeń i instrumentów medycznych i wiele innych. Jak łatwo zauważyć, nasze usługi skierowane są nie tylko dla lekarzy i przedstawicieli firm farmaceutycznych, ale również dla samych pacjentów. Trzeba pamiętać jednak, że medycyna i farmacja czy farmaceutyka są dziedzinami szalenie rozległymi i skomplikowanymi, a tłumaczenie tekstów należących do nich wymaga ogromnej precyzji i znawstwa, a także umiejętności prawidłowego odczytania i zrozumienia oryginalnej publikacji;
  • prawo – nasi tłumacze realizują tłumaczenia prawnicze i sądowe dla klientów indywidualnych, firm, spółek i instytucji. Specjalizujemy się w tłumaczeniach następujących tekstów: patentów, wszelkiego rodzaju umów, regulaminów spółek, korespondencji wewnętrznej spółek, dokumentacji związanej z roszczeniami ubezpieczeniowymi, zeznań świadków, aktów postępowań sądowych wynikających z zaniedbań medycznych i innych. Jeśli chodzi o tego rodzaju tłumaczenia, to ich wykonywanie możliwe jest tylko w przypadku, gdy tłumacz odznacza się bardzo dobrą znajomością prawa – w przeciwnym razie może dojść do fatalnych w skutkach błędów merytorycznych. Tutaj nie wymaga się już samej znajomości języków i zestawu pojęć branżowych – konieczna jest także umiejętność prawidłowej identyfikacji prawnego kontekstu i odpowiednich przepisów prawa w danym kraju czy regionie;
  • inżynieryjna i techniczna – oferujemy tłumaczenie instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi, przewodników technicznych dla użytkowników, procedur BHP, katalogów i broszur, list cen, rysunków technicznych CAD. Także w przypadku tłumaczeń technicznych wielką rolę odgrywa doświadczenie tłumacza w branży – musi perfekcyjnie poruszać się w specyficznej terminologii, wciąż dokształcać się i podążać za zmianami zachodzącymi w branży. Trzeba pamiętać, że ta dziedzina ma wiele, często bardzo różniących się od siebie, gałęzi. Dlatego tak ważne jest, aby powierzyć tłumaczenie profesjonalistom.

Nasze biuro tłumaczeń zapewnia Państwu najwyższej jakości tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język angielski i na odwrót realizowane przez translatorów o bogatym doświadczeniu zawodowym i specjalistycznej wiedzy. Zapraszamy!