Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed Polakami nowe szanse i perspektywy i miliony z nich nie omieszkało z nich skorzystać. Wyjeżdżają na studia, do pracy, zakładają rodziny, kupują nieruchomości. Wiele polskich firm współpracuje z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. To rodzi zapotrzebowanie na usługi tłumaczy przysięgłych, którzy przetłumaczą dokumenty skutkujące konsekwencjami prawnymi na odpowiednim poziomie. Biuro tłumaczeń TEXTOLOGY specjalizuje się w tłumaczeniach poświadczonych na najwyższym poziomie. Nasi tłumacze to nie tylko bardzo dobrzy lingwiści, ale także specjaliści w różnych dziedzinach, co daje gwarancję wysokiej jakości tłumaczeń.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Poza dyplomem ukończenia uczelni wyższej musi zdać egzamin na tłumacza przysięgłego i zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych. Zobowiązuje go to do wykonywania i poświadczania tłumaczeń własną pieczęcią, gwarantuje to ich wysoką jakość. W przypadku błędów tłumacza przysięgłego można pociągnąć do odpowiedzialności prawnej.

Tłumacz przysięgły jest bardzo dobrym lingwistą, ale do tłumaczeń przysięgłych to stanowczo za mało. Tłumaczenia przysięgłe to najczęściej tłumaczenia specjalistyczne z określonej dziedziny, np. prawa rodzinnego, medycyny, prawa gospodarczego, różnych branż technicznych. W związku z tym wymagają znajomości terminologii charakterystycznej dla danej dziedziny.

Praca tłumacza przysięgłego

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Zwykłe tłumaczenie na język obcy polega na przetłumaczeniu treści tekstu i oddaniu jego charakteru. W ten sposób można tłumaczyć artykuły naukowe, broszury, książki, publikacje prasowe. Tłumacz współpracuje z autorem, by dobrze oddać jego intencje. Wierność tłumaczenia jest sprawą wtórną, zwłaszcza w przypadku literatury. Taki tłumacz musi mieć na uwadze przede wszystkim wszelkie niuanse występujące w obu językach.

Tłumacz przysięgły ma zupełnie inne zadanie. Musi nie tylko przetłumaczyć tekst, ale także oddać intencje tekstu oryginalnego. Jest to szczególnie ważne w przypadku:

 • wyroków sądowych,
 • umów o współpracy gospodarczej (spółki, kontrakty, odszkodowania),
 • umów o pracę,
 • umów własnościowych,
 • umów ubezpieczeniowych,
 • dokumentacji medycznej.

 

W każdym z tych wypadków błędne tłumaczenie może wiązać się z dużymi stratami moralnymi i finansowymi. Oczywiście można dochodzić ich od tłumacza przysięgłego, ale procedura jest długotrwała, lepszym rozwiązaniem jest wybranie dobrego tłumacza przysięgłego.

Jak wybrać dobrego tłumacza przysięgłego?

Nikt nie jest omnibusem i nie zna się na wszystkim. Postęp w niektórych dziedzinach jest tak szybki, że powstaje wiele bardzo wąskich specjalizacji. Tłumacz przysięgły powinien wykazać się nie tylko dobrą znajomością języka obcego, ale także znajomością dodatkowej określonej dziedziny:

 • medycyny,
 • farmaceutyki,
 • kosmetyki i urody,
 • nauki,
 • elektroniki,
 • informatyki,
 • inżynierii,
 • środowiska i ekologii,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa ubezpieczeniowego,
 • umów biznesowych,
 • prawa cywilnego.

Dobry tłumacz nie tylko zna język i potrafi dokonać tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i odwrotnie, ale przede wszystkim specjalizuje się w określonej dziedzinie i w tym kierunku stale doskonali swoje umiejętności.

Dobry tłumacz musi przede wszystkim wykazać się bardzo dobrym myśleniem analitycznym i perspektywicznym. Musi umieć przewidzieć jakie konsekwencje mogą w przyszłości wyniknąć z konkretnych zapisów w dokumentach i wyeliminować ewentualne błędy językowe i interpretacyjne.

Większość dobrych tłumaczy przysięgłych specjalizuje się w określonej dziedzinie i współpracuje z kilkoma biurami tłumaczeń przysięgłych.

Tłumaczenia poświadczone najczęściej są tłumaczeniami specjalistycznymi. Tylko tłumaczenie dokumentów związanych z kupnem samochodu można powierzyć tłumaczowi, który nie specjalizuje się w żadnej dziedzinie, są to dokumenty standardowe i nie wymagają specjalistycznej wiedzy.

Wybierając biuro tłumaczeń zawsze mamy pewność, że znajomość języka obcego jest na najwyższym poziomie, ale należy także zwrócić uwagę jakie tłumaczenia dane biuro oferuje. Im więcej usług oferta obejmuje, tym większa pewność, że tłumaczenia będą wykonane na najwyższym poziomie. Oferty ogólnikowe już na wstępie można wyeliminować.

Dobrego tłumacza można wybrać sprawdzając jego opinie na różnych forach internetowych, na Facebooku lub innych portalach społecznościowych. Można także zorientować się w jakich dziedzinach się specjalizuje.

Biuro TEXTOLOGY specjalizuje się w tłumaczeniach z języka polskiego na język angielski i odwrotnie. Współpracuje z tłumaczami specjalizującymi się w różnych dziedzinach, co gwarantuje wysoką jakość przygotowywanych dokumentów. Dodatkowym atutem jest możliwość dokonania bezpłatnej wyceny konkretnego tłumaczenia i określenia czasu jego wykonania.

TEXTOLOGY dokonuje nie tylko tłumaczeń w tradycyjnej formie pisemnej opatrzonych indywidualną pieczęcią tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia poświadczone respektowane przez sądy i zgodne z prawem mogą być dokonywane także drogą elektroniczną. W takim przypadku pieczęć tłumacza zastępuje kwalifikowany podpis elektroniczny tłumacza. W takim przypadku należy do biura przesłać skan dokumentu oryginalnego lub plik źródłowy.

W celu wyboru dobrego tłumacza przysięgłego warto czasami zlecić tłumaczenie próbne, które pozwoli zweryfikować jakość usług biura (kontakt, czas, komunikatywność, rzetelność informacji) i kompetencje tłumacza. Jest to szczególnie ważne w przypadku dokumentów biznesowych i medycznych, gdzie w grę mogą wchodzić bardzo wysokie odszkodowania.

Certyfikowani tłumacze do Twojej dyspozycji - Zamów darmową wycenę!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą tłumaczeń prawniczych i sądowych. Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość zagadnień prawa pozwala nam oferować Państwu tłumaczenia najwyższej klasy. Zapraszamy do kontaktu!