Tłumaczenia techniczne zwykle kojarzą się nam z tłumaczeniami instrukcji obsługi sprzętów, maszyn czy urządzeń z języka obcego na polski lub odwrotnie. I oczywiście stwierdzenie to jest prawdziwe, ale nie wyczerpuje tematu. Czym są teksty i tłumaczenia techniczne? Jakie wyróżniamy ich rodzaje? Kto może je wykonać i jakie powinien mieć umiejętności oraz kompetencje? Zachęcamy do lektury.

Czym są teksty techniczne?

Tekstami technicznymi nazywamy taki rodzaj treści, które opisują dany produkt — jego budowę, cechy fizyczne, sposób użytkowania i funkcjonalności. Może to być więc oczywiście instrukcja obsługi, ale nie tylko. Są to także dokumenty konstrukcyjne i specyfikacje techniczne czy instrukcja montażu. Sam tekst, aby został uznany za techniczny, musi spełniać kilka wymogów — między innymi posługiwać się specjalistyczną terminologią stosowana w danej dziedzinie.

Tłumaczenia techniczne — czym się charakteryzują?

Do cech charakterystycznych tłumaczeń technicznych zaliczyć należy przede wszystkim bardzo specjalistyczne słownictwo, które zależy od danej dziedziny — tłumaczenie techniczne może być związane z branżą budowlaną, medyczną, informatyczną i innymi. Są to więc tłumaczenia specjalistyczne, choć nie w typowym znaczeniu tego wyrażenia. Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia technicznego? Tego dowiecie się z dalszej części wpisu.

Kto może realizować tłumaczenia techniczne?

Osobą, która może wykonać ten rodzaj tłumaczenia, jest tak zwany tłumacz techniczny. Jakie wymagania się przed nim stawia? Przede wszystkim musi on perfekcyjnie znać język źródłowy dokumentu oraz język docelowy, zarówno w mowie, jak i piśmie — znakomita większość tekstów i tłumaczeń technicznych realizowana jest bowiem w formie pisemnej.

Ale znajomość języków to nie wszystko. Tłumacz musi dysponować także rozległą wiedzą z konkretnej dziedziny. Każde tłumaczenie techniczne operować będzie specyficzną terminologią (innymi posługuje się branża budowlana, a innymi informatyczna), którą tłumacz musi znać i rozumieć. Dlatego też tłumaczami technicznymi zostać mogą osoby znające języki oraz z wykształceniem technicznym.

Czy tłumaczenie techniczne musi wykonać tłumacz przysięgły? Nie — są to tłumaczenia zwykłe, które nie mają mocy prawnej, podobnie jak na przykład tłumaczenie artykułów naukowych.

Tłumaczenia przysięgłe wymagane są w sytuacjach, gdy dokumenty poddane przekładowi mają zostać przedstawione w instytucjach państwowych i administracyjnych (w sądzie, na uczelni, w urzędzie). Tłumaczenie dokumentów technicznych nie spełnia więc tych przesłanek.

Oglądanie dokumentów technicznych

Rodzaje tekstów technicznych

Teraz opowiemy Wam dokładniej jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne. Dowiecie się też, które z nich są najbardziej skomplikowane, a które muszą zostać przetłumaczone tak, aby przekład był czytelny i zrozumiały nawet dla laika.

Od tego, jak bardzo tekst jest specjalistyczny, zależeć będzie w głównej mierze ilość czasu poświęcona przez tłumacza na realizację zlecenia, ale także to, ile kosztuje tłumaczenie.

Instrukcje obsługi

Konieczność przetłumaczenia instrukcji obsługi zachodzi zawsze wtedy, gdy dany produkt pojawić się ma na obcym rynku – wówczas instrukcja obsługi musi zostać przełożona na język zrozumiały dla klientów z krajów docelowych.

Tego rodzaju przekłady najczęściej są proste – tekst jest zwykle krótki i bardzo zwięzły. Instrukcje dołączane są do urządzeń AGD, komputerów, telefonów, telewizorów, zabawek i innego rodzaju sprzętów codziennego użytku.

Instrukcje montażu

Teksty dotyczące montażu są już bardziej zróżnicowane pod kątem stopnia skomplikowania. Jedne bowiem dotyczą montażu szafki nocnej czy regału, inne natomiast urządzeń czy maszyn takich jak pompy ciepła, podzespoły w samochodzie, grzejników i wielu innych.

W tego rodzaju tłumaczeniu technicznym równie ważne jest, aby wiernie oddać treść tekstu źródłowego i w przystępny sposób objaśnić użytkownikowi danego sprzętu, jak ma zainstalować go na właściwym miejscu, w konkretnym położeniu, itp.

Dokumentacja techniczna

Inaczej specyfikacja techniczna — ten rodzaj tłumaczeń przypomina nieco instrukcję obsługi, ale jest od niej znacznie bardziej skomplikowany. Dotyczy bowiem tekstów zawierających istotne zasady postępowania z maszynami w głównej mierze przemysłowymi — tłumaczenie takie musi być więc szczególnie wierne oryginałowi. Znajdą się w nim instrukcje bezpiecznego użytkowania i obsługi maszyny czy urządzenia oraz zasady konserwacji

Dokumenty konstrukcyjne

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne poza trzema wymienionymi powyżej? Oczywiście dokumentów konstrukcyjnych. Tutaj odpowiedzialność na tłumaczu spoczywa ogromna, gdyż tego rodzaju teksty tworzone są przez inżynierów budownictwa, a od ich wiernego przekładu zależy bezpieczeństwo osób korzystających z opisywanego w dokumentacji obiektu. Tłumacz musi więc perfekcyjnie znać języki oraz fachową nomenklaturę.

Certyfikowani tłumacze do Twojej dyspozycji - Zamów darmową wycenę!

Gdzie można zamówić tłumaczenie techniczne?

Zapraszamy do naszego biura tłumaczeń TEXTOLOGY – oferujemy profesjonalne i rzetelne tłumaczenia tekstów technicznych. Nasi tłumacze są doskonale przygotowani do pracy z tak wymagającymi tekstami, mogą poszczycić się znakomitą znajomością języków obcych oraz doświadczeniem zawodowym. Wykonujemy tłumaczenia wszystkich rodzajów dokumentów technicznych i nie tylko — zapraszamy do współpracy!