Aby produkt mógł być wprowadzony na rynek międzynarodowy i można było z niego korzystać, konieczne jest wykonanie tłumaczenia technicznego dotyczącej go dokumentacji. Niezwykle ważna jest tutaj precyzja przełożenia charakterystycznych dla danej branży wyrażeń, zwrotów i ogólnie pojętej terminologii. Dobre tłumaczenie techniczne wymaga więc od tłumacza nie tylko doskonałych umiejętności lingwistycznych, ale też znajomości specyficznego dla danej branży słownictwa. Jakie dokumenty wymagać będą takiego tłumaczenia i kto może je wykonać?

Czym są dokumenty techniczne?

Dokumenty techniczne są częścią dokumentacji specjalistycznej. Najogólniej mówiąc, będą to wszelkie dokumenty, w których treści występują teksty wymagające do ich zrozumienia nie tylko biegłego władania danym językiem, ale też posiadania pewnego poziomu wiedzy z danej dziedziny techniki (np. budowy i obsługi maszyn, oprogramowania komputerowego, przemysłu chemicznego czy metalurgii). Dokumenty tego typu często cechują się także specyficzną budową i powtarzalnością niektórych treści. Samo przełożenie pod kątem językowym nie będzie wystarczające do wiernego przekazania takich treści. Tłumaczenia techniczne wymagają zatem profesjonalnego podejścia, znajomości konkretnej branży i często także poświadczenia przez tłumacza przysięgłego – to wszystko zapewnia biuro tłumaczeń TEXTOLOGY.

tłumaczenie

Które dokumenty wymagają tłumaczenia technicznego?

Tłumaczenia techniczne są obecnie jednymi z najczęściej wykonywanych tłumaczeń specjalistycznych. Obejmują one szeroko pojętą dokumentację techniczną, do której zalicza się przede wszystkim:

 • podręczniki użytkownika oprogramowania,
 • instrukcje obsługi,
 • materiały szkoleniowe,
 • karty charakterystyki bezpieczeństwa produktów,
 • opisy produktów i maszyn,
 • katalogi produktów (m.in. elektronicznych),
 • dokumenty patentowe,
 • dokumentację CAD,
 • procedury produkcyjne,
 • deklaracje zgodności,
 • aprobaty techniczne,
 • kosztorysy i harmonogramy,
 • dokumenty samochodowe,
 • schematy i rysunki techniczne,
 • certyfikaty jakości,
 • dokumentację przetargową,
 • raporty specjalistyczne.

Oczywiście trudno oczekiwać, żeby każde biuro tłumaczeń technicznych (lub tłumacz techniczny) zajmowało się każdym rodzajem tych dokumentów, zwłaszcza tych należących do różnych dziedzin – tłumaczenie dokumentacji technicznej to obecnie na tyle szeroka dziedzina, że znajomość wszystkich jej gałęzi jest praktycznie niemożliwa. Oferty tłumaczenia tekstów technicznych skupiają się więc głównie na konkretnej branży, a nawet tylko jej danej dziedzinie (już sama wspomniana wyżej metalurgia składa się z przynajmniej kilkunastu dziedzin operujących odrębnym słownictwem).

Na co zwracać uwagę przy tłumaczeniach technicznych?

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że potencjalny zleceniobiorca specjalizuje się w interesującej nas dziedzinie technicznej. Jeśli nie, zlecone mu techniczne tłumaczenia trafiłyby najprawdopodobniej do osób trzecich, co w najlepszym wypadku odbiłoby się na ich jakości.

Następnie dobrze jest sprawdzić, czy wybrane biuro tłumaczeń technicznych (lub tłumacz techniczny) dysponuje odpowiednią do zlecenia pamięcią tłumaczeniową, czyli bazą danych zwrotów i wyrażeń wykorzystywanych w tłumaczeniach.

Tłumaczenia techniczne w dużej części dotyczą dokumentów o powtarzającej się treści (wygląda tak np. tłumaczenie instrukcji obsługi). Warto zatem wybierać tłumaczy, którzy wykorzystują do pracy oprogramowanie CAT (ang. Computer Assisted Translation) – nie tylko przyspiesza to proces tłumaczenia dokumentacji technicznej, ale też ułatwia sprawdzanie tekstu, co minimalizuje ryzyko błędów i przekłada się na najwyższą jakość gotowego tłumaczenia.

Certyfikowani tłumacze do Twojej dyspozycji - Zamów darmową wycenę!

Jak już wspomnieliśmy, liczne tłumaczenia techniczne wymagają także poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Dobrze zatem upewnić się, że dane biuro współpracuje na stałe z taką osobą, najlepiej specjalizującą się w interesującej nas dziedzinie.

Zleć tłumaczenia techniczne specjalistom!

Tłumaczenia techniczne wymagają nie tylko szerokiej wiedzy językowej, ale także znajomości słownictwa wykorzystywanego w danej dziedzinie techniki. Pojawienie się w nich jakichkolwiek błędów czy nieścisłości jest całkowicie niedopuszczalne. Dlatego też, wybierając tłumacza, należy stawiać na profesjonalistów specjalizujących się w danej dziedzinie, dysponujących umiejętnościami i doświadczeniem potrzebnym do idealnego przełożenia treści dokumentacji technicznej.

Takich specjalistów masz do dyspozycji w biurze tłumaczeń TEXTOLOGY. Oferujemy szeroki zakres usług w ramach tłumaczeń technicznych obejmujący tłumaczenia m.in kart charakterystyk, instrukcji użytkownika czy raportów technicznych. Jeżeli zależy ci na poprawnie przetłumaczonym dokumencie technicznym – z uwzględnieniem skomplikowanej nomenklatury – wyślij do nas niezobowiązujące zapytanie. W przeciągu 24 godzin otrzymasz wycenę naszych usług.