Profesjonalne tłumaczenia techniczne obejmują przetłumaczenie treści technicznych z różnych dziedzin. W tym celu stosowane jest specjalistyczne słownictwo, szczegółowo powiązane z danym tematem. Nie każdy tłumacz wykonuje tłumaczenia tekstów technicznych, bowiem do ich poprawnego przekładu wymagana jest wiedza z danej dziedziny. Jakie wyróżniamy rodzaje tekstów technicznych i co warunkuje cenę tłumaczenia technicznego?

Czym są tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne polegają na przekładzie dokumentów technicznych dotyczących tematów z wielu dziedzin – naukowej, technologicznej, budowlanej, a nawet medycznej. Tłumacze techniczni do poprawnego przetłumaczenia zleconych tekstów muszą posiadać wieloaspektową wiedzę i mieć do czynienia z danym tematem na co dzień.

Przykładowo tłumaczenie dokumentacji technicznej wymaga znajomości nie tylko stosowanych w branży urządzeń, ale także ich cech i zastosowania.

Ponadto każdą dziedzinę charakteryzuje branżowe słownictwo, dlatego jego znajomość jest niezbędna do przetłumaczenia danego tekstu z zachowaniem sensu tekstu źródłowego. Wieloletnie doświadczenie w branży i specjalistyczne umiejętności językowe są więc podstawą w pracy tłumacza technicznego.

Warto wiedzieć, że ze względu na swoją charakterystykę, tłumaczenia techniczne nie muszą być wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe bowiem są wymagane w sytuacjach, gdy istnieje konieczność przedstawienia ich w instytucjach państwowych i administracyjnych, dlatego przekładów technicznych dokonuje tłumacz tekstów technicznych.

Rodzaje tekstów technicznych

Biuro tłumaczeń technicznych na co dzień ma do czynienia z tekstami o różnej charakterystyce. Jednymi z częściej zlecanych tłumaczeń są przekłady instrukcji obsługi sprzętu elektronicznego, wyrobów medycznych, czy innych przedmiotów. Wówczas tekst techniczny musi być przetłumaczony nie tylko z zastosowaniem właściwej terminologii, ale także w sposób zrozumiały dla osób spoza branży. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń muszą ponadto być przetłumaczone w sposób czytelny dla danej branży, aby nie zakłócać codziennej pracy przedsiębiorstw z nich korzystających.

Odpowiadając na pytanie, jakie są rodzaje tekstów technicznych, można by powiedzieć, że są to teksty wymagające specjalistycznego słownictwa. Poza instrukcjami obsługi, innymi zlecanymi do tłumaczenia tekstami są dokumentacje przetargowe, obliczenia konstrukcyjne, rysunki techniczne, dokumentacje maszyn, dokumentacje projektowe, dokumenty z zakresu prawa budowlanego, karty charakterystyki, książki serwisowe, tłumaczenia specyfikacji technicznej oprogramowań, czy inne dokumentacje techniczne.

Biorąc pod uwagę powyższe, można powiedzieć, że cechy charakterystyczne tłumaczeń technicznych to przede wszystkim branżowy język i terminologia stosowana w danej dziedzinie. Tłumaczenia techniczne wymagają doskonałych umiejętności lingwistycznych i bieżącego monitorowania zmian w branży.

Bazy terminologiczne

Warto wiedzieć, że często w przypadku dokumentacji technicznych sporządza się tzw. bazy terminologiczne. Umożliwiają one zrozumienie danego tekstu o specyficznym słownictwie przez osoby niezwiązane z daną branżą. To także oszczędność pieniędzy i ogromne ułatwienie dla tłumacza, który podjął dłuższą współpracę ze zleceniodawcą. Dzięki wykonaniu bazy terminologicznej tłumacz nie poświęca przy każdym kolejnym zleceniu czasu na wyszukiwanie znaczeń trudniejszych słów, tylko korzysta z wcześniej opracowanego przez siebie spisu. To także wpływa na cenę końcową tłumaczenia.

oferujemy profesjonalne tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia tekstów technicznych i ich cena

Nie bez powodu za przetłumaczone teksty techniczne należy zapłacić więcej. Znaczenie ma stopień skomplikowania takich tekstów w porównaniu do tzw. tekstów zwykłych, które nie zawierają specjalistycznych pojęć i tłumaczy się je dość szybko ze względu na stosowanie codziennych zwrotów. Jakie jeszcze aspekty wpływają na cenę tłumaczeń technicznych?

Zdolności lingwistyczne tłumacza i ich rozwój

Terminologia używana w tłumaczeniach technicznych wymaga ciągłego rozwoju tłumacza pod kątem językowym. W niektórych branżach wraz z rozkwitem technologii pojawia się coraz to więcej nowych urządzeń, które są określane nowym, branżowym słownictwem. Tłumaczenie techniczne polega więc na zastosowaniu bieżących określeń i terminów związanych z dziedziną, co zdecydowanie wpływa na cenę realizacji zlecenia.

Grupa językowa tekstu

Każdy z tłumaczonych tekstów posiada określoną przez Ministra Sprawiedliwości tzw. grupę językową, w zależności od używanego języka. Wówczas cena tłumaczonego tekstu zależy od tego, do której z grup należy język źródłowy lub docelowy. Wyróżniamy 4 grupy językowe:

  • I grupa językowa – teksty w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim;
  • II grupa językowa – teksty w pozostałych językach europejskich oraz w języku łacińskim;
  • III grupa językowa – teksty w językach pozaeuropejskich o alfabecie łacińskim;
  • IV grupa językowa – teksty w językach pozaeuropejskich o alfabecie innym niż łaciński.

Do pierwszej grupy należą najpopularniejsze i najczęściej używane języki, zaś do ostatniej te najmniej popularne. Wówczas zwykle im dalsza jest grupa językowa tłumaczonego tekstu, tym wyższa jest cena za jego przekład. Warto jednak pamiętać, że w zależności od biura tłumaczeń, stawki mogą ulegać zmianie.

Tłumaczenia ustne czy pisemne

Znaczenie w ustalaniu ceny tłumaczenia ma także sposób jego wykonania. Stawka przy tłumaczeniu ustnym wyznaczana jest na podstawie rodzaju tłumaczenia i branży, której dotyczy, oraz tego, gdzie tłumacz techniczny będzie wykonywał zlecenie. Zwykłe tłumaczenia ustne wycenia się na podstawie stawki godzinowej.

Tłumaczenia pisemne zwykłe wycenia się na podstawie obszerności danego tekstu. Najczęściej biuro dokonuje wyceny na podstawie tzw. strony tłumaczeniowej (strony obliczeniowej), która zawiera 1800 znaków ze spacjami. Warto pamiętać, że każda nowa rozpoczęta strona zwykle liczona jest jako zrealizowana w całości.

Certyfikowani tłumacze do Twojej dyspozycji - Zamów darmową wycenę!

Czas realizacji zlecenia

Często zdarza się, że klienci potrzebują przetłumaczonych dokumentów w trybie ekspresowym, np. w ciągu 24 godzin od zlecenia tłumaczeń. Wówczas im mniej czasu tłumacz posiada na wykonanie zadania, tym wyższa będzie cena tłumaczeń. Zależy to nie tylko od konieczności dłuższego pozostania w pracy, ale również od potrzeby zatrudnienia dodatkowego tłumacza (w przypadku długich tekstów), który również musi zostać odpowiednio wynagrodzony.

Profesjonalne tłumaczenia techniczne

Na finalną cenę tłumaczenia technicznego składa się wiele aspektów. Znaczenie ma przede wszystkim charakter tekstu, ale także sposób jego wykonania. W naszym biurze tłumaczeń realizujemy zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i specjalistyczne i przysięgłe. Przed rozpoczęciem każdej współpracy omawiamy z klientem jej warunki. Jeśli interesuje Cię cena Twojego tłumaczenia technicznego, nie czekaj i zamów darmową wycenę!